Rehabilitacja

oferta kierowana do mieszkańców oraz osób z zewnątrz

fizjoterapia Kluczbork

W Stobrawskim Centrum Seniora oferujemy dostęp do szerokiego wachlarza zabiegów fizjoterapeutycznych. Wszystkie osoby po badaniu funkcjonalnym kwalifikowane są do różnego rodzaju aktywności fizycznych. Indywidualny program ćwiczeń realizowany jest w gabinetach i na sali rehabilitacyjnej. Dla pacjentów, których stan funkcjonalny i historia medyczna wskazują na konieczność intensywnej rehabilitacji przygotujemy dodatkowe pakiety fizjoterapeutyczne.

Indywidualny program ćwiczeń

Każdy pacjent będzie wykonywał ćwiczenia dobrane optymalnie do jego możliwości. Są to ćwiczenia, mające na celu poprawę stanu funkcjonalnego pod okiem wykwalifikowanego fizjoterapeuty.

Ćwiczenia grupowe, ogólnousprawniające

Ćwiczenia te mają  charakter rekreacyjny. Służyć będą poprawie sprawności Naszych pacjentów. W łatwy i przyjemny sposób pobudzają układ krążenia, układ oddechowy, uruchamiamy mięśnie i stawy.

Dodatkowe pakiety fizjoterapeutyczne

 

Rehabilitacja ortopedycznaRehabilitacja po udarze mózguRehabilitacja geriatrycznaKinesiotaping (KT)Wady postawyMetoda McKenziegoCennik

1.

Rehabilitacja ortopedyczna skierowana jest do osób zmagających się z problemami ze strony układu ruchu. Zwyrodnienia stawów, złamania kości, unieruchomienia, skręcenia powodują dysfunkcje w obrębie mięśni i stawów, co wiąże się z przewlekłymi zespołami bólowymi oraz ograniczeniem aktywności ruchowej.

Celem rehabilitacji ortopedycznej jest przywrócenie osobom możliwej do uzyskania sprawności, wzmocnienie siły mięśniowej, uzyskanie pożądanych zakresów ruchów a także zlikwidowanie bólu. Wszystkie te działania mają nadrzędny cel jakim jest uzyskanie lub utrzymanie sprawności funkcjonalnej.

Program leczenia:
- ćwiczenia przeciwzakrzepowe
- ćwiczenia oddechowe
- ćwiczenia czynno – bierne
- ćwiczenia czynne
- ćwiczenia oporowe
- pionizacja
- reedukacja chodu
- ćwiczenia funkcjonalne
- edukacja pacjenta

Cele programu:
- poprawa ogólnej kondycji przed operacją
- profilaktyka przeciwzakrzepowa
- przywrócenie ruchomości w stawach
- zwiększenie siły mięśniowej
- odzyskanie sprawności funkcjonalnej
- zmniejszenie ryzyka wystąpienia upadku
- usamodzielnienie pacjenta

 

2.

Rehabilitacja po udarze mózgu jest złożonym i długofalowym procesem. U osób u których zaszła taka konieczność powinna być wprowadzona jak najszybciej po zaistniałym incydencie. Wczesne rozpoczęcie rehabilitacji zmniejsza ryzyko wystąpienia niepożądanych nawyków i wzorców ruchowych. Daje jednocześnie możliwość wykorzystania plastyczności układu nerwowego do odzyskania utraconych funkcji i odzyskania sprawności.

Program leczenia:
- pozycje ułożeniowe
- ćwiczenia bierne
- ćwiczenia wspomagane
- ćwiczenia czynne
- ćwiczenia oporowe
- pionizacja
- reedukacja chodu
- nauka czynności dnia codziennego
- ćwiczenia z zastosowaniem metod leczniczych np.NDT Bobath, PNF

Cele programu:
- zapobieganie przykurczom, zesztywnieniom, odleżynom, powikłaniom układowym, nieprawidłowym wzorcom ruchowym
- unikanie niepożądanych kompensacji
- kształtowanie pamięci ruchowej
- odzyskiwanie sprawności funkcjonalnej
- zmniejszenie ryzyka wystąpienia upadku
- usamodzielnienie pacjenta

 

3.

Rehabilitacja geriatryczna jest kompleksowym, zespołowym postępowaniem medycznym i społecznym skierowanym do osób w starszym wieku z ograniczeniami sprawności lub obciążonych czynnikami ryzyka wystąpienia chorób, urazów lub innych niekorzystnych zdarzeń, charakterystycznych dla wieku starszego. Rehabilitacja geriatryczna obejmuje także prewencyjne podtrzymywanie sprawności funkcjonalnej osób w starszym wieku, ponieważ postępujące ograniczenia sprawności fizycznej i poznawczej stanowią cechę dłuższego życia.

Seniorzy w większym stopniu narażeni są na ograniczenia sprawności. Urazy i związane z tym długotrwałe unieruchomienie powodują  poważne powikłania  chorobowe. Tu z pomocą wkracza rehabilitacja. Poprzez odpowiednio dobrane metody fizjoterapii jesteśmy w stanie przeciwdziałać problemom, z którymi borykają się seniorzy.

Zgodnie z zasadą, że lepiej zapobiegać niż leczyć, fizjoterapię stosuje się również prewencyjnie.

 

4.

Kinesiotaping (KT) czyli plastrowanie dynamiczne, polega na oklejaniu różnych części ciała specjalnymi, kolorowymi plastrami, głównie w celu złagodzenia bólu, a także by zapobiec kontuzjom. Jest metodą terapeutyczną, która znalazła zastosowanie w różnych dziedzinach medycyny: neurologii, ortopedii i traumatologii, onkologii, ginekologii i położnictwie oraz w pediatrii. Dzięki swoim specyficznym właściwościom KT może być stosowany w zależności od indywidualnych potrzeb i problemów podczas usprawniania. Kinesiotaping ze względu na szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach fizjoterapii może być dobrą metodą wspomagającą leczenie zarówno farmakologiczne, jak i usprawniające w wielu schorzeniach, a ze względu na swoje specyficzne właściwości może być stosowany u dzieci, dorosłych.

Twórcą KT jest dr Kenzo Kase – lekarz chiropraktyk. Zauważył on, iż ból jest często wynikiem dysfunkcji mięśni i tkanek mięśniowo-powięziowych wokół stawów. Celem metody KT jest: normalizacja funkcji mięśni, poprawienie przepływu krwi i limfy, redukcja bólu, poprawienie propriocepcji, wspieranie procesów gojenia się tkanek oraz przywrócenie tkankom normalnego funkcjonowania Obecnie metoda ta stosowana jest w wielu dziedzinach medycyny. Kinesiotaping może być stosowany zarówno jako metoda samodzielna, jak i uzupełniająca wcześniej zastosowaną terapię.

Kiedy stosujemy?

Ból:
- pourazowy (będący wynikiem kontuzji lub wypadku);- kręgosłupa (zespoły bólowe kręgosłupa)
- plastry łagodzą nie tylko ból kręgosłupa, lecz także inne objawy, takie jak ograniczenie zakresu ruchu, uczucie zablokowania w kręgosłupie, ostry i promieniujący do kończyn ból, a nawet zawroty głowy- po operacjach
- kinesiotaping może zmniejszać nawet anormalny i ostry ból pooperacyjny

Nadwyrężone i zbyt napięte mięśnie

Plastry rozluźniają naciągnięte i nadwyrężone mięśnie, odciążają je, normalizują ich napięcie, gdyż przejmują ich funkcję lub wspomagają ich pracę.
Zapobieganie kontuzjom.
Skurcze.
Problemy z krążeniem.
Rozstępy.

 

5.

Wady postawy istnieje wiele definicji tej jednostki chorobowej i jest niezmiernie trudno wybrać jedną, aby wszystko uporządkować, natomiast łączy je jedno, a mianowicie ważne jest to, aby dostatecznie szybko rozpoznać problem i jak najszybciej rozpocząć terapię.

Wady postawy są najczęściej zauważalne u z dzieci ze względu na szybką utratę prawidłowych wzorców ruchowych, złe nawyki w postaci długotrwałego siedzenia i braku aktywności fizycznej oraz szybkiego wzrostu układu kostno-stawowego.

Pierwszym objawem u dziecka będzie zaburzenie postawy w postaci: nieprawidłowo pochylonej głowy, zaokrąglonych pleców, odstających łopatek, wystającego brzucha, zbyt dużego pochylenia miednicy czy złego stereotypu chodu oraz wad stóp.

Zaburzenia, które nie zostaną odpowiednio wcześnie skorygowane mogą przynieść w wieku późniejszym  wiele dolegliwości zarówno kręgosłupa jak i stawów kończyn, a także mogą wpływać na zaburzenie ruchomości oraz pracę narządów wewnętrznych.

Wady postawy powyżej określonego wieku ( >21 roku życia u chłopców i >18 roku życia u dziewczynek) będą o wiele trudniej poddawały się korekcji, ze względu na zakończenie procesów wzrostowych części chrzęstnych i kości.

U ludzi starszych > 65/70 roku życia wady postawy będą związane z mechanizmem nieprawidłowej kompensacji dolegliwości bólowych w postaci zaburzeń osi kręgosłupa lub kończyn, zaś ich nie leczenie może prowadzić do istotnych zmian strukturalnych.

 

6.

Metoda McKenziego (zespół bólowy kręgosłupa) metoda fizjoterapeutyczna przeznaczona  do badania, leczenia i profilaktyki bólów kręgosłupa. Opracowany program badania i leczenia pacjentów, głównie z dolegliwościami lędźwiowego i szyjnego odcinka kręgosłupa. Metoda sprowadza się do opracowania programu postępowania leczniczego, w którym oprócz technik wykonywanych przez terapeutę ważny jest sam ruch pacjenta, ćwiczenia i autoterapia wykonywana w domu. W ćwiczeniach dominują pozycje niskie, głównie leżące. Ruchy czynne powtarzane są wielokrotnie w różnych płaszczyznach, ale w ściśle określonym kierunku, niepowodującym bólu. Dużą wagę przykłada się do zaleceń, które chronią kręgosłup przed kolejnymi urazami i przeciążeniami. Bardzo duży nacisk położony jest na profilaktykę.

Kiedy stosuje się metodę?

Większość zespołów bólowych kręgosłupa ma tło mechaniczne (spowodowane jest zaburzeniami mechaniki kręgosłupa)i nie kwalifikuje się do leczenia operacyjnego.
Ból kręgosłupa może być spowodowany przez nagłe dynamiczne bądź długotrwałe statyczne przeciążenie.

  • bóle krzyża,
  • bóle karku,
  • lumbago,
  • dyskopatia,
  • rwa kulszowa,
  • rwa ramienna

Cennik