Nasza misja

Chcemy sprawić, by jesień życia, była piękna i twórcza,
by Seniorzy mogli swą mądrością dzielić się z młodszymi pokoleniami,
by żyli godnie i bezpiecznie, bez poczucia odtrącenia.

O nas

Odpowiadając na duże zainteresowanie społeczne usługami profesjonalnej opieki nad osobami starszymi stworzyliśmy dzienny i całodobowy ośrodek dla seniorów na terenie Kluczborka.

Ośrodek przeznaczony jest dla pensjonariuszy na pobycie mieszkaniowym i dla osób na pobycie dziennym. Jest to nowoczesny ośrodek mieszkalno- wypoczynkowo- rozrywkowy, który daje możliwość czerpania radości z jesieni życia. Ośrodek zapewnia wysoki standard usług stałej opieki medycznej oraz rehabilitacyjnej.

Zachodzące w ciągu ostatnich lat zmiany o charakterze społecznym takie jak zanikanie modelu rodziny wielopokoleniowej, coraz wyraźniejsze osłabienie więzi sąsiedzkich oraz nadmiernie wydłużony czas pracy członków rodzin ludzi starszych są kolejnymi czynnikami wpływającymi na rosnące zapotrzebowanie na dzienną oraz stałą profesjonalną opiekę nad seniorami. Okazuje się bowiem, że na decyzję osób po 65 roku życia o zamieszkaniu w domach stałej opieki wpływa bardzo często ich poczucie samotności, a nie kłopoty zdrowotne.

Ośrodek spełnia unijne standardy, a specjalnie dedykowany do opieki codziennej oraz medycznej personel stale jest doszkalany w zakresie oferowanych usług.

Więcej o nas

Stobrawskie Centrum Seniora jest kompleksowym centrum opieki nad seniorami i osobami z zaburzeniami, które pojawiają się z wiekiem. Kieruje się nowoczesnymi rozwiązaniami oraz indywidualnym podejściem do każdej osoby.

Doskonała lokalizacja zapewnia naszym mieszkańcom łatwy dostęp do ośrodków kultury, kina, muzeum, malowniczego centrum miasta i kościołów. Infrastruktury zdrowotnej szpitala, przychodni, aptek. Sieci sklepów i restauracji oraz ośrodków sportu i rekreacji.

Stobrawskie Centrum Seniora mieści się  w pięknym otoczeniu 22 ha parku miejskiego, który odznacza się wyjątkowym drzewostanem i alejami spacerowymi. Niewątpliwie obszar ten, którego interesującym miejscem jest piękny zalew rekreacyjny, zapewnia poczucie odpoczynku i harmonii z naturą.

Centrum powstało w miejscu dawnej strzelnicy sportowej, a architektura łączy  wyjątkową funkcjonalność z historycznym budynkiem. Ośrodek został zaprojektowany z myślą o osobach starszych tak, by dał im poczucie bezpieczeństwa, a brak barier architektonicznych umożliwił im łatwe poruszanie się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz obiektu.

Stobrawskie Centrum Seniora to opieka całodobowa, długoterminowa oraz opieka dzienna nad osobami starszymi i samotnymi zamieszkałymi w powiecie kluczborskim.

Seniorom uczestniczącym w zajęciach w ramach dziennego pobytu, Stobrawskie Centrum Seniora, zapewnia pełne wyżywienie oraz dopasowane do potrzeb zabiegi terapeutyczne. W trosce o naszych Podopiecznych, dokładamy wszelkich starań aby podchodzić do Nich w sposób jak najbardziej zindywidualizowany, a czuwa nad tym  zespół specjalistów składających się z lekarzy różnych specjalizacji, pielęgniarek, fizjoterapeutów, psychologa, logopedy, opiekunek, terapeutów zajęciowych i dietetyka.

Pobyt w naszym Domu i uczestnictwo w zajęciach kulturalno-oświatowych oraz rekreacyjno-rozrywkowych umożliwia Pensjonariuszom poszerzanie kontaktów z otoczeniem oraz zwiększenie poczucia zrozumienia i integracji społecznej, a także rozwój pasji i zainteresowań, na które wcześniej nie było czasu, możliwości, a być może odwagi.

Wszystkie aktywności  realizujemy według ściśle ustalonego harmonogramu. Planowany bogaty program animacji i rekreacji, realizowany jest  m.in. w świetlicy z tarasem , pokojach dziennych w części całodobowej, pomieszczeniach terapeutycznych, gabinetach, sali rehabilitacyjnej, części restauracyjnej dziennego pobytu oraz specjalnych strefach ogrodowych i alejach spacerowych Stobrawskiego Centrum Seniora. Pomieszczenia części dziennego pobytu przewidziane są dla podopiecznych, którzy pod okiem wykwalifikowanego personelu mogą aktywnie uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach.

Część całodobowa przewidziana jest dla pensjonariuszy, zamieszkujących w 63 pokojach – w większości jednoosobowych, posiadających niezależną funkcjonalną łazienkę. Pomieszczenia zostały zaprojektowane w sposób umożliwiający mieszkańcom komfort przy wykonywaniu podstawowych codziennych czynności.

Aktywności

Wszystkie aktywności realizowane są według ściśle ustalonego harmonogramu, dzięki czemu pensjonariusze nie mają czasu na nudę. Powstały budynek zlokalizowany jest w głębi działki, zaś wielkość działki pozwoliła  zagospodarować ją niezbędną infrastrukturą rekreacyjno-wypoczynkową przystosowaną do pobytów całodobowych jak również dziennych. Jednym z podstawowych założeń było stworzenie przyjaznej przestrzeni dla użytkowników projektowanego ośrodka jak również ewentualnych przybywających tutaj osób towarzyszących, rodzin czy też znajomych.

Jesień życia

Chcemy sprawić, by jesień życia, była piękna i twórcza, by Seniorzy mogli swą mądrością dzielić się z młodszymi pokoleniami, by żyli godnie i bezpiecznie, bez poczucia odtrącenia. Dojrzałość przychodzi do każdego z nas.
To może być Twój Dom.
Twój dom w pięknej lokalizacji miasta.

Stobrawskie Centrum Seniora znajduje się w Kluczborku przy ul. Strzeleckiej.

 

Stobrawskie Centrum Seniora prowadzone jest na podstawie zezwolenia Wojewody Opolskiego nr 33/9423.31 / 2019 oraz Decyzji Wojewody Opolskiego nr 3/9423.1.1/2020 z dnia 24.01.2020r.  na czas nieokreślony, wpisane do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę w województwie opolskim pod poz. 20."